COL GIUANIN

Mi a m' pias col Gioanin
col ch'a pianta i ravanin
al cjar d'la lun-a.

E la lun-a a l'è spuntà
ravanin l'é giá piantà
mi veui marieme.

Mi veui piéme ‘l Giaco Tross
col ch'a l'era ‘l mé môros
quand ch'i era cita.

Giaco Tross va nen per mi
mama mia pijlo ti:
sarai contenta.

Mi a m' pias col Gioanin
col ch'a pianta i ravanin
al cjar d'la lun-a.

per segnalazioni scrivimi