MARCIA DEI COSCRITTI

Fiöi, partuma sentì la fanfare
cun le trumbe ca sunu d'anturn
sensa gnogne 'mbrasè vostra mare
poi an marcia al segnal d'i tambür.
L'an d'invidia le lacrime a i' iöi
i cumpagn cn'a n'a strensu la man,
su marciuma, cantuma bei fiöi!
Rataplan, rataplan, rataplan!

rit:

Difensur d' la nostra téra
gnün nemis an fa tramblè
sentinela a la fruntiera
fiur d'alpin e canuniè;
gün ramì d' la sira spalia
tribulà dal mal cadü
l'è 'l Piemunt che dà a l'Italia
sua pi bela giuventù.

Gnün d'Italia desidera guera
nè massacri nè scene d'urur
sun l'emblema d' la nostra bandiera
la speransa, la fede e l'amur.
Ma cul dì ca n' ariva difende
cul bun drit o l'unur d'italian
i l'avruma curagi da vende
Rataplan, rataplan, rataplan!

rit:

Difensur d' la nostra téra
gnün nemis an fa tramblè
sentinela a la fruntiera
fiur d'alpin e canuniè;
gün ramì d' la sira spalia
tribulà dal mal cadü
l'è 'l Piemunt che dà a l'Italia
sua pi bela giuventù.

per segnalazioni scrivimi